194. Výlet -pila Peníkov, Český Rudolec, Lidéřovice

Výlet za historií pily Peníkov, zámku a kostela v Českém Rudolci a obce Lidéřovice

Mgr. Blanka Rozkošná, PhDr. Roman Lavička Ph.D.

Rezervace vycházky zde.

Cena: 850,- / 900,- Kč

Ne. 8. 10. 2023 – 8:30 – 17:00 hod. Sraz v 8:15 hod. na Mariánském náměstí – autobusová zastávka

Výlet zahájíme prohlídkou unikátně dochované funkční vodní pily a návštěvou kozí farmy. Zavítáme na prohlídku zámku v Českém Rudolci, který je přezdívaný jako malá Hluboká a návštěvu Rudolce zakončíme prohlídkou gotického kostela Narození Jana Křtitele s doprovodem pana doktora Lavičky, který nás pozve i do kostela ze 14. století v Lidéřovicích.

Program:

8,15                    sraz na Mariánském náměstí

8,30 – 9,45         autobusový přejezd do Peníkova

9,45 – 11,35    setkání s paní Hanou Langovou, která nás provede unikátní vodní pilou i kozí farmou. Vodní pila vznikla pravděpodobně na počátku 17. století a v provozu byla až do 70. let 20. století. V letech 2001–2005 byla kompletně rekonstruována. Vzhledem k zachovanému strojovému vybavení a své provozuschopnosti byla roku 2014 prohlášena jakožto unikátní pila nemající v České republice obdoby národní kulturní památkou.

11,35 – 11,45        autobusový přesun do Českého Rudolce

11,45 – 12, 45       pauza na oběd

12,45 – 13,45        v Českém Rudolci nás čeká prohlídka zámku, jehož základ v podobě tvrze vznikl ve 14. století, ale později byla tato středověká tvrz několikrát přestavována, poprvé ve slohu renesance, podruhé v barokním stylu a naposledy na počátku 60. let 19. století, kdy získala dnešní novogotickou podobu a označení Malá Hluboká.

14,00 – 15,00          kostelem sv. Jana Křtitele nás provede PhDr. Roman Lavička, Ph.D. Podíváme se do interiéru dvoulodního kostela, který byl vybudován ve 14. století, ale jeho presbytář byl zaklenut až koncem 15. století síťovou klenbou. V té době byly zaklenuty a upraveny obě kostelní lodi. Uvidíme také vzácné středověké malby v sakristii. Kromě toho nás pan doktor Lavička seznámí s restaurováním velmi cenného renesančního epitafu Jana Hodějovského z Hodějova z konce 16. století. Restaurování tohoto monumentálního téměř sedm metrů vysokého uměleckého díla se sochařskou výzdobou navrhl Národní památkový ústav v roce 2022 na cenu Patrimonium pro futuro.

15,00 – 15,10            autobusový přesun do Lidéřovic

15,10 – 16,00            Pan doktor Lavička nás provede dvoulodním hřbitovním kostelem sv. Linharta, který byl postaven v první polovině 14. století. Původně se jednalo o kostel řádu křižovníků s červenou hvězdou, kteří jej nechali vybudovat jako kostel obranný. Na místě se obeznámíme s funkcí obranných kostelů. Na konci 15. století byl upraven v pozdně gotickém slohu, z této doby je dochován v presbytáři sanktuář. Věž se třemi zvony je mladší, byla vybudována až po polovině 17. století. V letech 1995–2014 byl kostel opravován s finanční podporou ministerstva kultury.

16,00 – 17,15             autobusový přesun z Lidéřovic do Českých Budějovic

Autor příspěvku: mareskk