První a druhá kopa vycházek za historií

Kopa vycházek za historií

Kniha vznikla na základě pětiletého oblíbeného cyklu vycházek za historií. Ty vždy několikrát do měsíce zavedly milovníky historie a patrioty do míst, která jsou většinou veřejnosti běžně nepřístupná. Průvodci jim byli památkáři, historici či odborníci na dané téma. Ke každé vycházce či zájezdu za historií jsme vydávali tzv. sbírkovou kartu s popisem historie daného místa, doplněnou o dobové obrázky, mapy či stavební plány, mnohdy doposud nepublikované. Ne vše se vždy vešlo do formátu A4 a ne každému z účastníků vycházek se podařilo nasbírat všech skoro 100 vydaných karet. A tak jsme z těchto „přebytečných“ materiálů doplněných o fotografie, vzniklé během vycházek a zájezdů, vytvořili tuto knihu. Vybrali jsme 60 atraktivních vycházek napříč celým Jihočeským krajem. Na tvorbě podkladů ke sbírkovým kartám, které tvoří základ knihy se podílelo více jak 40 autorů.

490,-Kč – výhodná cena pouze při koupi v kanceláři

Druhá kopa vycházek za historií

Že rádi cestujete? Co takhle putovat Českými Budějovicemi či jihočeským krajem s těmi nejpovolanějšími průvodci. Kniha je volným pokračováním titulu Kopa vycházek za historií, která se za tři roky stala turistickým bestselerem. V druhé kopě provede archivář Daniel Kovář zájemce po barokním opevnění Budějovic, ale také hřbitově u sv. Otýlie nebo v Mladém. Jan Ciglbauer upozorní na památky z období nacistického teroru. Jan Schinko nechá znovu oživit zaniklé hospody. Tak nachystejte batůžky, připravte svačinu, výprava právě začíná: čekají nás dva měsíce prázdnin, šedesát pestrých témat rozdělených do 5 kapitol po tuctu pozvánek na zajímavá, mnohde veřejnosti nepřístupná místa. Těšit se můžete na církevní památky, slavné osobnosti, významné stavby města České Budějovice, technické pamětihodnosti, a zajímavosti například z průmyslu a dopravy. Na tvorbě unikátní publikace se podílelo více než 40 jihočeských historiků, památkářů a patriotů.

Cena v kanceláři 490,-