199. Výlet – Pasovary, ČK

Výlet za historií vdovského sídla Anny z Rogendorfu, krovů historických budov a špitálu sv. Jošta a tvrze v Pasovarech

Mgr. Blanka Rozkošná, Mgr. Jiří Bloch, Ing. Daniel Šnejd

Rezervace vycházky zde.

Cena: 590,- / 650,- Kč

Ne. 5. 11. 2023 – 8:30 – 17:00 hod. Sraz v 8:15 hod. na Mariánském náměstí – autobusová zastávka

Památkáři odhalená tajemství a kouzlo nedávno zrenovovaného sídla Anny z Rogendorfu, matky Viléma a Petra Voka z Rožmberka nám představí pan Jiří Bloch, který nás v další části výletu pozve na prohlídku tří historických krovů v městě ČK včetně návštěvy špitálního kostela sv. Jošta. V odpolední části dne navštívíme s ředitelem NPÚ panem Danielem Šnejdem tvrz v nedalekých Pasovarech.

Program:

8,15                    sraz na Mariánském náměstí

8,30 – 9,00        autobusový přejezd do Českého Krumlova

9,00 – 12,00      Setkání se znalcem architektury města Mgr. Jiřím Blochem, který nám představí stručný přehled vývoje zdejších krovů od středověku do 20. století, přičemž čtyři z nich si budeme moci prohlédnout. V Českém Krumlově se do dnešní doby dochoval početný soubor historických krovů. Velkou roli zde hrála absence větších požárů, ale i zručnost tesařů, jejichž střešní konstrukce dokázaly odolat po dlouhá staletí vojenským konfliktům, nepřízni počasí, ale i zanedbané údržbě. U dřevěných prvků krovů je dodnes podstatně čitelnější rukopis původní řemeslné práce než třeba na omítkových úpravách historických domů. Bývalý pivovar Eggenberg v Českém Krumlově odhaluje během stavební rekonstrukce svá tajemství. Týkají se zejména budovy, která bývala palácem Anny z Rogendorfu, matky Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Během současné rekonstrukce došlo k překvapivým objevům.

12,00 – 13,00    pauza na oběd

13,00 – 14,00 Prohlídka špitálu sv. Jošta, který patří k nejstarším dochovaným památkám města. V podkroví kostela je dodnes patrný původní tvar západního štítu z první poloviny 14. století. Špitál sv. Jošta byl založen na počátku 14. století za účelem poskytování pomoci chudým a starým lidem pravděpodobně z iniciativy Jindřicha I. z Rožmberka nebo jeho syna Petra I. Roku 1788 byl kostel zrušen a později přestavěn k obytným účelům. Přilehlý špitál sloužil svým původním účelům do roku 1922, roku 1936 byl přestavěn na obytný dům.

14,00 – 14,30     autobusový přesun do Pasovar

14,30 – 16,00   Prohlídka tvrze v Pasovarech v doprovodu ředitele NPÚ ÚOP České Budějovice Ing. Daniela Šnejda, který se podílel na zpracování stavebně historického průzkumu této tvrze. První zmínka o vsi Pasovary pochází z roku 1278, kdy patřila vladykům z Cipína a Pasovar. Dochovaná tvrz však vznikla až ve druhé polovině 14. století. Po smrti posledního příslušníka rodu, Janka Lovíka z Pasovar, přešla v roce 1437 jako odúmrť do rukou císaře Zikmunda. Od něj ji získal Matěj Višně z Větřní, v jehož rodu zůstala až do třicetileté války. V roce 1623 byla zkonfiskována Janovi Višňovi z Větřní za účast na stavovském povstání. Zkonfiskované panství koupilo město Český Krumlov. Město areál tvrze využívalo jen k hospodářským účelům a po požáru v roce 1907 ji ponechalo osudu. Konečnou ránu dostala v období po druhé světové válce, kdy byla pobourána nešetrným zacházením Československé armády. Přesto se do dnešní doby dochovaly rozlehlé části tvrze. Podíváme se také do muzea, v němž jsou prezentovány všechny zajímavé nálezy

16,00 – 16,45       autobusový přesun směr České Budějovice

 

Autor příspěvku: mareskk