197. Výlet – Myslkovice, Choustník, Radenín

Výlet za historií zvonařské dílny v Myslkovicích, kostela, zámku a židovského hřbitova v Radeníně a zámku v Choustníku

Michal Votruba, Mgr. Blanka Rozkošná, Karel Vošta

Rezervace vycházky zde.

Cena: 650,- / 690,- Kč

Ne. 22. 10. 2023 – 8:30 – 17:00 hod. Sraz v 8:15 hod. na Mariánském náměstí – autobusová zastávka

Navštívíme jednu ze tří dílem v ČR, kde se dodnes odlévají zvony a necháme se od zvonaře Michala Votruby poučit, jak se to dělá.

V Radeníně zajdeme do kostela sv. Markéty, podíváme se také na zdejší židovský hřbitov a do zámku, který není veřejnosti běžně přístupný. Na závěr dne si prohlédneme zámek rodu Rohanů v Choustníku, kde léta býval domov důchodců. Nyní má konečně nového majitele, který nám umožní jeho prohlídku.

Program:

8,15                  sraz na Mariánském náměstí

8,30 – 9,15       autobusový přejezd do Myslkovic

9,15 – 10,30    Zvonař Michal Votruba nás seznámí s celým procesem od objednání nového zvonu až po zavěšení. Dozvíme se, že je potřeba nejprve navštívit místo, kam má být nový zvon zavěšen. Poté navrhne vhodnou velikost a ladění nového zvonu či zvonů. Seznámíme se s jednotlivými kroky výroby zvonu ze zvonařského bronzu neboli zvonoviny, jeho vybroušením, cizelováním a patinováním na výsledný kovový lesk. Uvidíme také nějaký zvon v procesu výroby.

10,30 – 10,45        autobusový přesun do Radenína

10,45 – 12,15        prohlídka Radenína: Nahlédneme do běžně nepřístupného zámku, jehož předchůdcem byla tvrz v písemných pramenech doložená již ve 14. století. Zámek i nadále slouží jako dětský domov. Podíváme se do kostela sv. Markéty, jehož jádro vzniklo již ve 14. století. Ve druhé polovině 16. století byl renesančně přestavěn. Roku 1732 byla ke kostelu přistavěna barokní kaple sv. Barbory. Cestou uvidíme cennou renesanční sladovnu, barokní pohřební kapli Latourů a zbytky opevnění zámeckého areálu.

12,15 – 12,30        autobusový přejezd do Chýnova

12,30 – 13,30        pauza na oběd v místní restauraci

13,30 – 13,45        autobusový přejezd do Radenína

13,45 – 15,15        prohlídka židovských památek v Radeníně. Navštívíme židovský hřbitov, který byl založen nejpozději na počátku 18. století, v písemných pramenech je poprvé doložen roku 1723. Na ploše 1.403 m2 se nachází cca 300 náhrobků od první poloviny 18. století a rekonstruovaná márnice. Jedná se o cenný hřbitov s řadou barokních a klasicistních stél a také významný krajinotvorný prvek. Kromě toho zavítáme do ghetta, které vzniklo zřejmě v první čtvrtině 18. století a od křesťanské části obce je odděleno areálem zámku a panského dvora.  V první polovině 19. století se skládalo z deseti domů a synagogy postavených kolem malé návsi, jejíž exteriér si rovněž prohlédneme. Dozvíme se, že se v Radeníně narodil diplomat Gustav Winter (1889–1943 Londýn, Anglie).

15,15 – 15,30         autobusový přesun do Choustníka

15,30 – 16,30         Prohlídka zámku v Choustníku v doprovodu jeho nového majitele. Nový zámek byl založen v 17. století jako pozdně renesanční nebo raně barokní. Na konci 17. století jej Šporkové přestavěli v barokním slohu. Posledními majiteli zámku byli v letech 1891–1945 Rohanové. Za války se tu usadila organizace Hitlerjugend. Po roce 1990 získali Rohanové zámek v restituci, do roku 1998 tu byl domov důchodců ale poté zámek chátral. Roku 2008 jej Rohanové prodali, ale do nedávné doby, kdy jej získal nový majitel, byl zámek bez využití.

16,30 – 17,15        autobusový přesun směr České Budějovice

Autor příspěvku: mareskk