Zprostředkování uměleckých produkcí

Zajišťujeme zprostředkování uměleckých vystoupení včetně technického zajištění.