198. Vycházka – českobudějovické chudobince

Vycházka za historií budějovického chudobince a místní sociální problematiky

Mgr. Leoš Nikrmajer

Rezervace vycházky zde.

Cena: 170,- / 200,- Kč

Čt. 2. 11. 2023 16:00 – 18:00 hod. Sraz v 15:45 hod. před vchodem do Krajského úřadu v ulici Boženy Němcové čp. 3

Seznámíme se s dějinami první moderní budovy městského chudobince a jejím stavebním členěním. Objasníme si širší problematiku provozu a činnosti tohoto ústavu a nahlédneme do života jeho chovanců. Částečně se dotkneme i fungování dalších sociálních zařízení ve městě (například Šmídovny či chorobince u svaté Trojice) a nelehkých životních podmínek sociálně slabších vrstev obyvatelstva především v období hospodářské krize v 1. polovině 30. let 20. století.

Autor příspěvku: mareskk