Historické slavnosti

Městské slavnosti – syntéza hudby, průvodů, pouličních kejklířů, divadel, řemeslných trhů, historických prvků a mnoha dalšího – jsou neodmyslitelnou součástí většiny větších měst. Nejsou však jen zdrojem zábavy a zpestřením pro místní obyvatelstvo, ale také příležitostí pro setkání a „ukázání se“ nejrůznějších spolků a sdružení působících ve městě i jeho okolí. Agentura Kultur-Kontakt přikládá oběma těmto stránkám velký význam. Naším cílem při pořádání, či zajišťování městských slavností, navázání úzké spolupráce mezi jednotlivými místními subjekty, jejímž výsledným efektem je pestrý, zajímavý a originální průběh celé akce. Zárukou dobrého výsledku opět může být (mimo jiné) letitá zkušenost nejen se zajišťováním slavností, ale také nejrůznějších kostýmovaných akcí.

Výpis aktuálních