Historické slavnosti

Městské slavnosti – syntéza hudby, průvodů, pouličních kejklířů, divadel, řemeslných trhů, historických prvků a mnoha dalšího – jsou neodmyslitelnou součástí většiny větších měst. Nejsou však jen zdrojem zábavy a zpestřením pro místní obyvatelstvo, ale také příležitostí pro setkání a „ukázání se“ nejrůznějších spolků a sdružení působících ve městě i jeho okolí. Agentura Kultur-Kontakt přikládá oběma těmto stránkám velký význam. Naším cílem při pořádání, či zajišťování městských slavností, navázání úzké spolupráce mezi jednotlivými místními subjekty, jejímž výsledným efektem je pestrý, zajímavý a originální průběh celé akce. Zárukou dobrého výsledku opět může být (mimo jiné) letitá zkušenost nejen se zajišťováním slavností, ale také nejrůznějších kostýmovaných akcí.

Výpis aktuálních

Dotkni se Písku

Dotkni se Písku