Dobové jarmarky 2024

Dovolujeme si Vás opět oslovit s nabídkou účasti na námi organizovaných dobových jarmarcích. Již dlouhá léta Vám nabízíme účast na tradičních Rybářských slavnostech ve Vodňanech a Hornických slavnostech v Rudolfově. Ani letos tomu nebude jinak. Dobrou zprávou je, že se letos nemění ani cena za pronájem stánku, která je poslední roky stále stejná, ani výše vratné kauce.

VODŇANSKÉ RYBÁŘSKÉ DNY

Typ akce: 32. ročník tradičních rybářských dnů

Datum: sobota 18. 5. 2024 od 8:00 do 18:00 hodin, bez možnosti připojení na el. energii.

Místo: Náměstí Svobody – Vodňany

Parkování: Na vyhrazeném parkovišti u vlakového nádraží cca 400 m od stánku nebo v okolních ulicích. Vjezd na náměstí nejpozději do 7:30 hodin, následný odjezd od 18:00 hodin.

Program: Slavnostní ceremonie, vystoupení partnerských měst, hry a soutěže pro děti, divadla, kejklíři, šermíři, populární umělci

Návštěvnost: V loňském roce byla návštěvnost cca 8 000 lidí, vstup zdarma

HORNICKÉ SLAVNOSTI – RUDOLFOV

Typ akce: 23. ročník tradičních hornických slavností

Datum: sobota 8. června 2024 od 9:00 hod. do 18:00 hod., bez možnosti připojení na el. energii

Místo: Rudolfov – Farská louka za kostelem, 5 km od ČB směr Třeboň, Brno

Parkování: Ve vedlejších ulicích. Vjezd na louku povolen nejpozději do 8:00 hod. následný odjezd od 18:00 hod.

Program: Historický výjev, slavnostní ceremonie, kostýmovaný průvod, hry a soutěže pro děti, divadla, kejklíři, šermíři, koncert vážné hudby v kostele, večerní country bál

Návštěvnost: V loňském roce byla návštěvnost cca 3 000 lidí, vstup zdarma

Více informací na www.kultur-kontakt.cz nebo 777 113 433

Podmínky účasti na jarmarcích Agentury Kultur-Kontakt

Co nabízí agentura:

 • garanci předem objednaného místa
 • seriózní a slušné jednání
 • místo na zaparkování osobního auta
 • bezplatný vstup návštěvníků na akci
 • pestrý doprovodný program
 • stylový ráz jarmarku

Požadavky agentury na prodejce a řemeslníky:

 • vlastní dobový stánek
 • dobový kostým (středověk) pro všechny prodávající
 • stylový sortiment nabízeného zboží
 • účast po celou dobu konání akce

Způsob přihlášení na akci:

 • Na webových stránkách agentury www.kultur-kontakt.cz je umístěna přihláška na danou akci. Je zde též umístěna tabulka s přehledem přihlášených a prodejců. Zde se prosím podívejte, zda váš prodávaný sortiment již není obsazený jiným prodejcem, či řemeslníkem.
 • Poté vyplňte registrační formulář, jehož součástí je i 1-2 fotografie vašeho sortimentu a stánku. Podmínkou registrace je udělení souhlasu s GDPR. Registrace je bezplatná.
 • Přihláška je přijata, pokud od nás obdržíte e-mailem potvrzení účasti.
 • Přihláška musí být doručena do agentury minimálně měsíc před termínem akce.
 • Platba za prodejní plochu musí být uhrazena nejpozději 14 dní po doručení přihlášky. Minimálně však 1 měsíc před termínem akce. Platby v hotovosti v den konání akce nejsou možné. Vratná kauce ve výši 1 000,- Kč musí být uhrazena spolu s registračním poplatkem. Kauce platí na všechny akce agentury v daném roce. V případě bezproblémové účasti na předem nahlášených akcích Vám na té poslední bude kauce vrácena.

Poplatky:

 • Výrobci a řemeslníci (nutno doložit např. živnostenským listem) 50,- Kč/m2/den
 • Prodejci 70,- Kč/m2/den
 • Občerstvení (medovina, trdelník, historická kuchyně aj.) 100,- Kč/m2/den
 • Jednorázová vratná kauce na 1 stánek / rok 1 000,- Kč

Placený prostor se počítá nejen za stánek, ale i za plochu pro stolečky, slunečníky, stojánky aj. předměty umístěné v okolí stánku. Mezi jednotlivými stánky není ponechána ulička na průchod návštěvníků. Přesnou částku a číslo účtu vám zašleme spolu s potvrzením účasti.

Ostatní ujednání:

 • V případě neúčasti na slavnostech již uhrazené registrační poplatky a kauci agentura nevrací.
 • Agentura Kultur-Kontakt si vyhrazuje právo v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek vyřadit z lidového jarmarku zboží, výrobce a prodejce, který tyto podmínky nesplňuje. V tomto případě není nárok na vrácení kauce.
 • Prostor pro umístění stánků Vám určí pracovník agentury přímo na místě v den konání akce. Každý řádně přihlášený výrobce či prodejce má prodejní místo zajištěné.
 • V případě předčasného odjezdu z akce před jejím ukončením ztrácíte nárok na vrácení kauce.

Autor příspěvku: mareskk