Dobové jarmarky 2023

Vážení přátelé!

Dovolujeme si Vás opět oslovit s nabídkou účasti na námi organizovaných dobových jarmarcích. Již dlouhá léta Vám nabízíme účast na tradičních Rybářských slavnostech ve Vodňanech a Hornických slavnostech v Rudolfově. Ani letos tomu nebude jinak. Dobrou zprávou je, že se nemění ani cena za pronájem stánku, která je posledních 8 let stále stejná. Zvedli jsme pouze vratnou kauci.

VODŇANSKÉ RYBÁŘSKÉ DNY

Typ akce: 31. ročník tradičních rybářských dnů

Datum: sobota 20. 5. 2023 od 8:00 do 18:00 hodin, bez možnosti připojení na el. energii.

Místo: Náměstí Svobody – Vodňany

Parkování: Na vyhrazeném parkovišti u vlakového nádraží cca 400 m od stánku nebo v okolních ulicích. Vjezd na náměstí nejpozději do 7:30 hodin, následný odjezd od 18:00 hodin.

Program: Slavnostní ceremonie, vystoupení partnerských měst, hry a soutěže pro děti, divadla, kejklíři, šermíři, populární umělci

Návštěvnost: V loňském roce byla návštěvnost cca 8 000 lidí, vstup zdarma

HORNICKÉ SLAVNOSTI – RUDOLFOV

Typ akce: 22. ročník tradičních hornických slavností

Datum: sobota 3. června 2023 od 9:00 hod. do 18:00 hod., bez možnosti připojení na el. energii

Místo: Rudolfov – Farská louka za kostelem, 5 km od ČB směr Třeboň, Brno

Parkování: Ve vedlejších ulicích. Vjezd na louku povolen nejpozději do 8:00 hod. následný odjezd od 18:00 hod.

Program: Historický výjev, slavnostní ceremonie, kostýmovaný průvod, hry a soutěže pro děti, divadla, kejklíři, šermíři, koncert vážné hudby v kostele, večerní country bál

Návštěvnost: V loňském roce byla návštěvnost cca 3 000 lidí, vstup zdarma

Více informací na www.kultur-kontakt.cz nebo 777 113 433

Podmínky účasti na jarmarcích Agentury Kultur-Kontakt

Co nabízí agentura:

 • garanci předem objednaného místa
 • seriózní a slušné jednání
 • místo na zaparkování osobního auta
 • bezplatný vstup návštěvníků na akci
 • pestrý doprovodný program
 • stylový ráz jarmarku

Požadavky agentury na prodejce a řemeslníky:

 • vlastní dobový stánek
 • dobový kostým (středověk) pro všechny prodávající
 • stylový sortiment nabízeného zboží
 • účast po celou dobu konání akce

Způsob přihlášení na akci:

 • Na webových stránkách agentury www.kultur-kontakt.cz je umístěna přihláška na danou akci. Je zde též umístěna tabulka s přehledem přihlášených a prodejců. Zde se prosím podívejte, zda váš prodávaný sortiment již není obsazený jiným prodejcem, či řemeslníkem.
 • Poté vyplňte registrační formulář, jehož součástí je i 1-2 fotografie vašeho sortimentu a stánku. Podmínkou registrace je udělení souhlasu s GDPR. Registrace je bezplatná.
 • Přihláška je přijata, pokud od nás obdržíte e-mailem potvrzení účasti.
 • Přihláška musí být doručena do agentury minimálně měsíc před termínem akce.
 • Platba za prodejní plochu musí být uhrazena nejpozději 14 dní po doručení přihlášky. Minimálně však 1 měsíc před termínem akce. Platby v hotovosti v den konání akce nejsou možné. Vratná kauce ve výši 1 000,- Kč musí být uhrazena spolu s registračním poplatkem. Kauce platí na všechny akce agentury v daném roce. V případě bezproblémové účasti na předem nahlášených akcích Vám na té poslední bude kauce vrácena.

Poplatky:

 • Výrobci a řemeslníci (nutno doložit např. živnostenským listem) 50,- Kč/m2/den
 • Prodejci 70,- Kč/m2/den
 • Občerstvení (medovina, trdelník, historická kuchyně aj.) 100,- Kč/m2/den
 • Jednorázová vratná kauce na 1 stánek / rok 1 000,- Kč

Placený prostor se počítá nejen za stánek, ale i za plochu pro stolečky, slunečníky, stojánky aj. předměty umístěné v okolí stánku. Mezi jednotlivými stánky není ponechána ulička na průchod návštěvníků. Přesnou částku a číslo účtu vám zašleme spolu s potvrzením účasti.

Ostatní ujednání:

 • V případě neúčasti na slavnostech již uhrazené registrační poplatky a kauci agentura nevrací.
 • Agentura Kultur-Kontakt si vyhrazuje právo v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek vyřadit z lidového jarmarku zboží, výrobce a prodejce, který tyto podmínky nesplňuje. V tomto případě není nárok na vrácení kauce.
 • Prostor pro umístění stánků Vám určí pracovník agentury přímo na místě v den konání akce. Každý řádně přihlášený výrobce či prodejce má prodejní místo zajištěné.
 • V případě předčasného odjezdu z akce před jejím ukončením ztrácíte nárok na vrácení kauce.

Autor příspěvku: mareskk