205. Výlet – Stádlec, Oltyně, Opařany a Dobronice

Výlet za historií potomků Františka Křižíka ve Stádlci a Oltyni. Za historií psychiatrické léčebny v Opařanech a kostela v Dobronicích u Bechyně 

Jiří Hemer, Bc. Helena Cedlová, Mgr. Blanka Rozkošná

Rezervace vycházky zde.

cena: 650,- / 700,- Kč

Ne. 5. 5. 2024 – 8,00 – 17,30 hod. Sraz v 7,45 hod. na Mariánském náměstí – autobusová zastávka

Zámeček ve Stádlci, kam se na sklonku svého života uchýlil František Křižík, jsme již jednou navštívili, ale díky ochotě majitele správce zámku se podíváme i do zámečku Oltyně, který sňatkem Anny Fellner z Feldeggu s Janem Křižíkem (synem vynálezce) přešel do jejich držení. V léčebně v Opařanech navštívíme bývalý jezuitský klášter s křížovou chodbou a barokním refektářem, kde je umístěno malé muzeum lékařství. V Dobronicích si prohlédneme pozdně gotický kostel.

Program výletu:

7,45                      Sraz na Mariánském náměstí

8,00 – 9,00          Autobusový přesun do Stádlce

9,00 – 10,30          Prohlídka zámečku s jeho správcem panem Jiřím Hemerem, a paní Helenou Cedlovou, která se v Národním technickém muzeu stará o Křižíkovu pozůstalost. Uvidíme pokoj, ve kterém Fr. Křižík zemřel a nahlédneme i do zdejší kaple, kterou dodnes osvětluje lustr vyrobený firmou Fr. Křižík.

10,30 – 11,00          Autobusový přesun do Oltyně

11,00 – 12,45          Prohlídka zámečku, který sňatkem Anny Fellner z Feldeggu s Janem Křižíkem (synem vynálezce) přešel do jejich držení. Dodnes je v držení potomků rodiny vynálezce.

12,45 – 13,00          Autobusový přesun do Opařan

13,00 – 14,00          Pauza na oběd

14,00 – 15,00         V léčebně v Opařanech navštívíme bývalý jezuitský klášter s křížovou chodbou a barokním refektářem, kde je umístěno malé muzeum lékařství.

15,00 – 15,15         Autobusový přesun do Dobronic u Bechyně

15,15 – 16,30          Prohlídka pozdně gotického kostela Nanebevzetí Panny Marie

16,30 – 17,30          Autobusový přesun do Českých Budějovic

 

Autor příspěvku: mareskk