209. Výlet – česká Aristokracie žijící v Rakousku

Výlet za histori

Výlet je plně obsazen!!! V případě zájmu pošlete objednávku a budete zařazeni mezi náhradníky.

Rezervace vycházky zde.

cena: 1 850,- / 1 900,- Kč

Ne. 26. 5. 2024 – 7,30 – 19,00 hod. Sraz v 7,15 hod. na Mariánském náměstí – autobusová zastávka

Na hradě v Clam v Klamu, který leží u soutěsky podél říčky Klam, nás bude očekávat hrabě Georg Clam-Martinic. Cestou na zámek Arstetten se zastavíme u hrobky Františka Ferdinanda de Este a Žofie Chotkové. Naší průvodkyní bude česky hovořící paní Hana Rigo, která všechny tam žijící potomky zná osobně. Setkali jsme se s ní při výletě po stopách koněspřežky.

Vzhledem k tomu, že se výlet uskuteční mimo ČR, je nutné sjednat si cestovní pojištění. To si zajišťuje každý účastník sám!

Program výletu:

07,15                      sraz na Mariánském náměstí

07,30 – 8,30           autobusový přesun do Pregartenu

08,30 – 9,00           zastávka na WC + nastoupí paní Rigo

09,00 – 9,30           přesun na hrad Clam v Klamu

9,30 – 11,30           Setkání s hrabětem Georgem Clam- Matinicem, který byl kdysi i účastníkem kurzu češtiny.

Prohlídka hradu. Návštěvník získá představu o životě na středověkém hradu a seznámí se s jeho historií i s historií hraběcího rodu Clamů, kteří hrad obývají už více než 500 let. Na hradě Clam můžete navštívit hradní muzeum s lékárnou, arkádové nádvoří, výstavu zbraní a porcelánu, rodinné muzeum a kapli. Hrad nebyl nikdy dobyt, byl často bezúspěšně obléhán, zažil třicetiletou válku i další nepokoje a války až do roku 1945. V dobách nouze byl pro zdejší obyvatele vždy vítaným útočištěm.      

11,30 – 13,00         pauza na oběd – majitelka zámecké restaurace v Klamu byla velmi vstřícná a dovolí konzumaci vlastní svačiny v restauraci s podmínkou objednávky nejméně jednoho nápoje. Je také možnost objednat si nabízený oběd za cenu 25,- EUR včetně 1 nápoje – nutno objednat předem společně se zájezdem.

 13,00 – 13,30         autobusový přesun na zámek Arstetten

13,30 – 16,30         Prohlídka zámku s jeho majitelem.

Okouzlující zámek se sedmi charakteristickými věžemi leží vysoko nad Dunajem uprostřed úžasného parku. Připomíná následníka trůnu Františka Ferdinanda a jeho manželku vévodkyni Žofii z Hohenbergu, kteří se v roce 1914 stali obětí atentátu v Sarajevu a našli zde místo svého posledního odpočinku. V Muzeu arcivévody Františka Ferdinanda se seznámíme s pohnutým životem následníka trůnu a jeho rodiny. Kromě toho na nás čeká historický zámecký park, který stále využívají a také udržují sami majitelé hraběnka Alix de la Poeze d’Harambure-Fraye, jež v zámku se svým manželem a čtyřmi dětmi také bydlí. V parku si můžeme prohlédnout nejen starobylé impozantní stromy nebo idylický koupací pavilon u bazénu arcivévody Karla Ludvíka, ale můžete zde také vidět prvky, které při úpravě parku začlenili císař František I. a arcivévoda František Ferdinand. Historie někdejších šlechtických majitelů je zde patrná na první pohled.

16,30 – 17,30 autobusový přesun do Pregartenu

17,30 – 18,00 pauza na WC vystoupí paní Rigo

18,00 – 19,00  autobusový přesun do Českých Budějovic

 

Autor příspěvku: mareskk