199. Výlet – Pasovary, ČK

Výlet za historií vdovského sídla Anny z Rogendorfu, krovů historických budov města ČK a špitálu sv. Jošta a za historií tvrze v Pasovarech

Mgr. Blanka Rozkošná, Mgr. Jiří Bloch, Ing. Daniel Šnejd

Rezervace vycházky zde.

Cena: 870,- / 960,- Kč

Ne. 7. 4. 2024 – 8,00 – 18,00 hod. Sraz v 7,45 hod. na Mariánském náměstí – autobusová zastávka

Památkáři odhalená tajemství a kouzlo nedávno zrenovovaného sídla Anny z Rogendorfu, matky Viléma a Petra Voka z Rožmberka nám představí pan Jiří Bloch, který nás v další části výletu pozve na prohlídku historických krovů v městě ČK včetně návštěvy špitálního kostela sv. Jošta a muzea Stavebních dějin a řemesel. Výlet zakončíme návštěvou zříceniny tvrze v Pasovarech, po které nás provede ředitel NPÚ Daniel Šnejd.

Program výletu:

7,45                   sraz na Mariánském náměstí

8,00 – 8,30        autobusový přejezd do Českého Krumlova

8,30 – 9,45        Prohlídka špitálu sv. Jošta, který patří k nejstarším dochovaným památkám města. V podkroví kostela je dodnes patrný původní tvar západního štítu z první poloviny 14. století. Prozkoumáme jak renesanční krov, tak se můžeme těšit na návštěvu muzea voroplavby.

10,00 – 11,30   Bývalý pivovar Eggenberg v Českém Krumlově odhaluje během stavební rekonstrukce svá tajemství. Týkají se zejména budovy, která bývala palácem Anny z Rogendorfu, matky Viléma a Petra Voka z Rožmberka. Během současné rekonstrukce došlo k překvapivým objevům, se kterými nás seznámí pan Jiří Bloch.

11,45 – 12,30   V Českém Krumlově se do dnešní doby dochoval početný soubor historických krovů. Jeden z nich si prohlédneme na mincovně zdejšího zámku.

12,30 – 13,30    Pauza na oběd

13,30 – 14,15    Prohlídka unikátního krovu domu čp. 2 na náměstí Svornosti

14,15 – 14,30   Přesun k muzeu Stavebních dějin a řemesel

14,30 – 15,30   Se znalcem architektury města Mgr. Jiřím Blochem, zavítáme do jeho muzea Stavebních dějin a řemesel, kde nám představí stručný přehled vývoje zdejších krovů od středověku do 20. století,

15,30 – 16,00   Autobusový přesun do Pasovar

16,00 – 17,30   Prohlídka zříceniny tvrze v Pasovarech s ředitelem NPÚ, panem Danielem Šnejdem.

17,30 – 18,00   autobusový přesun směr České Budějovice

Autor příspěvku: mareskk