V. Volně přístupné objekty

1. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – výstavní expozice – Dukelská 1,  od 9:00 do 17:00 hodin

  • stálá expozice Příběh města Českých Budějovic
  • Stálá přírodovědná, archeologická a národopisná expozice
  • Mincování v Českých Budějovicích
  • Co přinesla dálnice (archeologické výzkumy v trase dálnice D3 v jižních Čechách a S10 v Horním Rakousku)
  • Městský znak
  • Tanky, lodě, letadla na kartách a v modelech

2. Ateliér Marketerie – NELLA GALERY – ukázky intarzie – Mgr. Nella Lariková – Obchodní dům Dvořák – přízemí, pouze od 10:00 do 16:00 hodin

Marketerie, je náročná umělecká technika výzdoby nábytku, která kombinuje dřevěné dýhy s cínem, mosazí, slonovinou, perletí a želvovinou jedná se o techniku kombinované intarzie. Právě tato technika dala název
novému ateliéru, několika šikovných umělců, kteří se rozhodli v centru města České Budějovice prezentovat své mistrovské dovednosti. Mnozí z nich se věnují řemeslu, které patří mezi historická řemesla našich předků. Paní Nella Lariková, Vám předvede různé způsoby intarzie nábytku. V technice Marquetry (Intarzie) začala tvořit v roce 1990 pod vedením akademického Malíře Wladislawa Safronowa. Od té doby prošel jejíma rukama nejeden historický kousek nábytku, který opět našel díky ní svoji původní krásu.

3. Rabenštejnská věž – Panská 4, od 9:00 do 17:00 hodin

Nejlépe dochovaná věž středověkého opevnění města, byla postavena po roce 1390, byla o něco nižší a neměla čtvrtou stěnu směrem do města, aby v případě dobytí nepřítelem neskýtala útočiště. Až roku 1452 došlo k jejímu zvýšení o patro a uzavření zdí na vnitřní straně. Z této doby pochází dosud zachovaný strmý krov a trojice arkýřů, určených k obraně. Právě tyto prostory středověkého krovu si budete moci na vlastní nebezpečí prohlédnout.

4. Biskupská zahrada – Zátkovo nábřeží , od 9:00 do 17:00 hodin

Biskupská zahrada je součástí hradebního parkánu. Byla založená pravděpodobně spolu s piaristickou kolejí v roce 1769. Zahrnovala rokokové okrasné záhony, rokokový altánek u Železné panny, kruhové bazény s vodotrysky s vyměnitelnými nástavci; v létě se zde letnily palmy a jiné subtropické rostliny. Po roce 1948 byla zpřístupněna veřejnosti, vybavení bylo zjednodušeno a údržba zanedbána (po roce 1990 se stala součástí biskupské rezidence).

5. Věž Železná panna – Zátkovo nábřeží , od 9:00 do 17:00 hodin

Spolek Města Otakarova Vás zve do Muzea Přemysla Otakara II., ve věži Železná panna, středověkého objektu upraveného v 19. století. V části prostoru hradební věže mohou návštěvníci shlédnout patnáct panelů životního příběhu a politické dráhy Přemysla Otakara II. v rámci první stálé expozice na území Česka věnované právě Přemyslu Otakaru II. a jeho době. Během dne budou také prezentovány repliky Přemyslovských královských
insignií, které běžně nevystavují a budou průběžně prováděny komentované prohlídky. V průběhu dne v čase 9:00 – 17:00 můžete na dvoře Železné panny vidět šikovné ruce mistra kováře a jeho práci. Možná si i některý z jeho výrobků odnesete domů.

6. Polygonální bašta – Piaristické náměstí 2, od 9:00 do 17:00 hodin

Polygonální bašta, též někdy nazývaná jako víceboká je nedílnou součástí městského opevnění již od 14. století. Její horní část pak pochází až z konce 15. století. Půdorys bašty je ve dvou dolních patrech čtyřboký, horní dvě patra jsou naopak šestiboká. Bašta zabírala celý prostor parkánu, že se jednalo o baštu obrannou nám dosvědčují tzv. klíčové střílny. Od konce 18. století bašta sloužila po určitý čas jako obydlí.

7. Kostel svaté Rodiny – Karla IV. 466, od 10:30 do 17:00 hodin

Tento novogotický kostel byl zbudován v letech 1886–1888 v komplexu kláštera a sirotčince Kongregace Milosrdných sester svatého Karla Boromejského. Roku 2018 byl prohlášen kulturní památkou ČR. Stavba
tohoto jednoduchého jednolodního kostela je navržena stejně jako Růženecký kostel v beuronském stylu benediktinem Gislenem
Béthunem. Stěny i strop zdobí bohaté především rostlinné a geometrické motivy. Nad vstupními dveřmi je umístěna vitráž s rukou Boží. Zádveří, kde se mimo jiné nalézá dodatečně vestavěná toaleta, je v západní části vyzdobeno malbou zobrazující Chrám v Jeruzalémě, po jejíchž stranách lze najít popisky očíslovaných míst. Východní stěna zobrazuje Getsemanskou
zahradu a Olivovou horu. Dveře vedoucí do hlavního sálu jsou zdobeny barevnými kříži.

8. Kostel Panny Marie Růžencové – Žižkova tř. 251/6, od 10:30 do 17:00 hodin

Původní kaple v průjezdu domu již nestačila. Pomocí drobných darů a dobrotivosti řemeslníků, kteří si někdy nechali zaplatit jen materiál, se podařilo i přes stálou finanční nouzi kostel v roce 1898 dokončit. Byl vystavěn v netradičním beuronském stylu, díky čemuž se zařadil Růženecký kostel mezi výjimečné stavby města. Jeho návštěva jistě stojí za to.

Autor příspěvku: mareskk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..