Stropnice – Příběh řeky

Kniha popisuje celý víc než padesátikilometrový tok Stropnice od pramene v Rakousku až po soutok s Malší. Podrobně se zabývá i všemi jejími přítoky a s nimi i rybníky a rybníkářství, mlýny a hamry, mosty a dalšími zajímavostmi. Vedle místopisu a historie je důležitou součástí knihy život lidí a jejich příběhy od velkých osobností minulosti po příběhy zdánlivě obyčejných lidí nedávných časů. Vypravěčem a průvodcem krajem říčky Stropnice je Milan Koželuh, milovník a znalec krajiny Novohradských hor.

Kniha má 250 stran, 350 fotografií a je rozdělena do patnácti kapitol.

Cena 550 Kč