191. Výlet – jižní Plzeňsko – Kasejovice, Kadov, Řesanice

Výlet za historiíjižního Plzeňska – renesanční tvrz v Kadově, Kasojovice a za historií tvrze a kostela v obci Řesanice

Vladimír Červenka, Mgr. Blanka Rozkošná

REZERVACE NA JARNÍ CYKLUS PŘIJÍMÁME OD 14. 3. 2023 OD 9:00!!!! Na dřívější rezervace nebereme zřetel a neodpovídáme na ně.

Cena: 700,- / 750,- Kč

Ne. 4. 6. 2023 – 8:00 – 18:00 hod. Sraz v 7:45 hod. na Mariánském náměstí – autobusová zastávka

V Kadově nás majitel renesanční tvrze seznámí jak s historií, tak s průběhem oprav. V Kasejovicích, v rodném městě pana Červenky, uvidíme zajímavý gotický kostel sv. Jakuba a unikátní barokní synagogu s židovským ghettem. Putování zakončíme v malé obci Řesanice prohlídkou kostela Všech svatých s hřbitovem a ohradní zdí a možná i prohlídkou tvrze z 15. století.

7,45                 sraz na Mariánském náměstí

8,00 – 10,00    autobusový přejezd do Kadova

10,00 – 11,00   prohlídka renesanční tvrze v Kadově, která je nyní v soukromých rukách

11,00 – 11,15   autobusový přesun do Kasejovic

11,15 – 12,15   prohlídka kostela sv. Jakuba v Kasejovicích spojená s vyprávěním pana Červenky dějinách městečka

12,15 –13,15    pauza na oběd

13,15 – 14,45   procházka městem doplněná prohlídkou unikátní barokní synagogy s muzeem ghetta s paní Blankou Rozkošnou

14,45 – 15,00   autobusový přesun do Řesanic

15,00 – 16,00   prohlídka kostela Všech svatých se hřbitovem a povídání o tvrzi s pozdně gotickými prvky

16,00 – 18,00   autobusový přesun do Českých Budějovic

Autor příspěvku: mareskk