190. Výlet – koněspřežní a parní železnice, muzeum v Rakousku, tvrz Tichá

Výlet za historií tratí koněspřežní a parní železnice z Čb do Linze s výjezdem do Rakouska a za historií tvrze Tichá

PhDr. Ivo Hajn, Ing. Jiří Kafka, Radek Kocanda

Rezervace vycházky zde.

Cena: 950,- / 1000,- Kč

So. 27. 5. 2023 – 8:00 – 18:00 hod. Sraz v 7:45 hod. na Mariánském náměstí – autobusová zastávka

Kudy přesně vedla koněspřežka a které části stavěné F. A. Gerstnerem využila železnice po přechodu na parní provoz, budeme hledat přímo v terénu. Uvidíme přepřahací stanici v Holkově, projdeme se po části původní trati a navštívíme muzeum koněspřežky v Bujanově.  V rakouském Kerschbaumu, nás čeká česky mluvící místní průvodkyně a mimořádná prohlídka muzea s cca 800 m trasy původní koněspřežky. Cestou si odskočíme prohlédnout tvrz Tichá, kterou spolek Hrady na Malši zrenovoval z rozvalin do nynější krásy. Čeká nás velká věž s hrázděným obytným patrem a dlátkovou střechou, základy původních hradeb a branská věž. Informace a síly doplníme v muzeu a krčmě „U Čápa“.

7,45                   sraz na Mariánském náměstí

8,00 – 8,30        autobusový přejezd do Holkova

8,30 – 9,30      prohlídka první přepřahací stanice od ČB, které její současná majitelka vrací původní historický vzhled.  

9,30 – 10,30     pěší procházka po části repliky trati koněspřežní dráhy, která vede původním místem, jako kdysi.

10,30 – 11,00   autobusový přesun do Bujanova

11,00 –12,00    prohlídka druhé přepřahací stanice zvaná „Koláčová“ s prohlídkou muzea koněspřežky v Bujanově  

12,00 – 12,30   autobusový přesun k tvrzi Tichá

12,30 – 14,30    pauza na oběd- rozdělíme se na dvě skupiny, jedna může poobědvat a druhá se vydá na prohlídku tvrze Tichá, kterou spolek Hrady na Malši zrenovoval z rozvalin do nynější krásy. Čeká nás velká věž s hrázděným obytným patrem a dlátkovou střechou, základy původních hradeb a branská věž. Poté se vystřídáme.

14,30 – 15,00   autobusový přesun do Kerschbaumu třetí přepřahací stanice koněspřežky

15,00 – 17,00   v rakouském Kerschabumu nás čeká česky mluvící místní průvodkyně a mimořádná prohlídka muzea s cca. 800 m trasy původní koněspřežky.

17,00 – 18,00   autobusový přesun směr České Budějovice

 Během výletu se budeme snažit hledat přímo v terénu pozůstatky koněspřežky ve formě náspů, zářezů a mostků.

Autor příspěvku: mareskk