182. Výlet – Borovany, Tr. Sviny, kostel v Žumberku

Výlet za historií augustiánské knihovny v Borovanech, po stopách hříšníků v Trhových Svinech a historií kostela Umučení sv. Jana Křtitele v Žumberku

Bc. Magdalena Hluštíková, Jan Štifter, Roman Josefík

Cena: 450,- / 500,- Kč

Ne. 2. 4. 2023 – 8:30 – 17:00 hod. Sraz v 8:15 hod. na Mariánském náměstí – autobusová zastávka

V Augustiniánském klášteře v Borovanech si budeme povídat o pohnutých osudech zdejší klášterní knihovny, která se stala součástí věhlasné knihovny Petra Voka. V Trhových Svinech nás známý jihočeský spisovatel Jan Štifter provede po místech, o kterých se psalo na stránkách černé kroniky na přelomu 19. a 20. století, abychom výlet zakončili prohlídkou Žumberského kostela, ve kterém památkáři odhalili mnoho zajímavostí z jeho bohaté historie. S těmi nás seznámí kastelán tvrze v Žumberku, pan Roman Josefík.

Plánovaný program:

8,15                   sraz na Mariánském náměstí

8,30 – 9,00        autobusový přejezd do Borovan

9,00 – 10,30     návštěva augustiniánského kláštera v Borovanech s povídáním o pohnutých osudech zdejší klášterní knihovny, která se stala součástí věhlasné knihovny Petra Voka. Naší průvodkyní bude vedoucí knihovny paní Bc. Magdalena Hluštíková.

10,30 – 11,00   přesun do Trhových Svinů

11,00 – 12,30   pauza na oběd

12,30 – 14,00   V Trhových Svinech nás známý jihočeský spisovatel Jan Štifter provede po místech, o kterých se psalo na stránkách černé kroniky na přelomu 19. a 20. století.

14,00 – 14,30   autobusový přesun směr Žumberk

14,30 – 16,00   Prohlídka žumberského kostela Umučení sv. Jana Křtitele, ve kterém památkáři odhalili mnoho zajímavostí z jeho bohaté historie. S těmi nás seznámí kastelán tvrze v Žumberku, pan Roman Josefík.

16,00 – 17,00   autobusový přesun směr České Budějovice

Autor příspěvku: mareskk