141. Výlet – Čakov, mlýn Podevráž a Kamenný Újezd

Výlet za historií kostela a fary v Čakově, mlýna Podevráž a Kamenného Újezdu Václava Kolmačková, Jan Bezděka, PhDr. Roman Lavička !!!!! VÝLET PŘESUNUT NA NOVÝ TERMÍN, KTERÝ JAKMILE BUDEME MOCI ZVEŘEJNÍME !!!! Cena: Dospělí: 500,- Kč Senioři nad 60 let, děti do 26 let: 450,- Kč V Čakově navštívíme kostel sv. Linharta s barokní farou […]

138. Vycházka – Jindřich Librarius

Vycházka za hsitorií archeologického výzkumu zazděné niky v klášterním kostele Obětování Panny Marie a osobnosti Jindřicha Libraria Mgr. Zuzana Thomová, PhDr. Daniel Kovář !!!! VYCHÁZKA PŘESUNUTA NA NOVÝ TERMÍN, KTERÝ JAKMILE BUDEME MOCI ZVEŘEJNÍME !!!! Množství otazníků o osobnosti údajného prvního převora dominikánského kláštera v Českých Budějovicích blahoslaveného Jindřicha Libraria, zpovědníka krále Přemysla Otakara II., […]

136. Vycházka – autobusová doprava

Vycházka za historií autobusové dopravy aneb od ČSAD k GW Jihotransu Ing.Petr Reitinger !!!! VYCHÁZKA PŘESUNUTA NA NOVÝ TERMÍN, KTERÝ JAKMILE BUDEME MOCI ZVEŘEJNÍME !!!! Pojďme se projít historií autobusové dopravy od bývalého krajského podniku ČSAD založeného v roce 1949 k modernímu dopravci společnosti GW Jihotrans. Krom historie se můžeme těšit i na prohlídku dobových […]

139. Výlet – Sudoměř, Písek

Výlet za historií 600 let bitvy u Sudoměře, písecké synagogy a psacích stolů slavných osobností Mgr. Blanka Rozkošná, PhDr. Jiří Prášek !!!!! VÝLET PŘESUNUT NA NOVÝ TERMÍN, KTERÝ JAKMILE BUDEME MOCI ZVEŘEJNÍME !!!! Cena: Dospělí: 550,- Kč Senioři nad 60 let, děti do 26 let: 500,- Kč Výročí slavné bitvy si připomeneme jak prohlídkou bojiště, […]

140. Vycházka – Jírovcova ulice

Vycházka za historií Jírovcovy ulice Ing. arch. Vladimír Musil !!!! VYCHÁZKA PŘESUNUTA NA NOVÝ TERMÍN, KTERÝ JAKMILE BUDEME MOCI ZVEŘEJNÍME !!!! Ulice původně zvaná Polní, má své nynější pojmenování po hudebním skladateli V. M. Jírovcovi již od r. 1875. Dvě gymnázia, hospoda Alžír, Rychta – je jen malý výčet významných budov a část bohaté historie […]